Społeczny Design Thinking – czy DT nadaje się do tworzenia innowacji społecznych?

Czym są innowacje społeczne?

W pierwszej kolejności, jeżeli chcemy mówić o innowacjach społecznych musimy zastanowić się, czym są innowacje społeczne. Innowacje społeczne to przede wszystkim poszukiwanie lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne. Najistotniejsze jest to, że pod tym pojęciem kryje się nie tylko rozwiązanie, ale również fakt, że tworzone są przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi. Drugim ważnym zagadnieniem są działania społeczne – są to czynności podejmowane na osiąganie założonych celów, w tym przypadku wszystkie kroki muszą być ukierunkowane na innych ludzi (społeczeństwo). W/w działania jak i czynności są jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania społeczeństwa. Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie modyfikować istniejące już sytuacje, czy też wszystko z czym na co dzień mają kontakt inne osoby. Pozwala nam to również na poznanie podstawowych funkcji, z którymi mają doczynienie ludzie w życiu codziennym. Więc, czy da się tworzyć innowacje społeczne wykorzystując do tego Design Thinking? Odpowiedź jest bardzo szybka – TAK. Pierwsza z reguł, o którą opiera się DT, jest reguła ludzka. Reguła ta jasno definiuje, że design jest czynnością społeczną oraz rozwiązywanie problemów powinno być ukierunkowane na rozwiązywanie potrzeb innych osób. Pozwala to przede wszystkim osiągnąć efekt pożądany przez naszych docelowych odbiorców. W rzeczywistości, wygląda to nie co inaczej. Jeżeli większość podejmowanych projektów społecznych opierałoby się o zrozumienie potrzeb odbiorców, wpłynęłoby to znacząco na podniesienie komfortu życia ludzi w danym społeczeństwie. Drugą regułą, którą powinniśmy w tym momencie wymienić, to postaw na emocje. W wielu przypadkach wybieramy te rzeczy, usługi, które przemawiają do nas z pewnymi emocjami. Jeżeli chcemy osiągnąć efekt wow, to warto pamiętać o tym, aby dane rozwiązanie przemawiało do naszego odbiorcy, najlepiej pozytywnie.

Innowacje społeczne a Design Thinking

Design Thinking jest narzędziem, które pomaga zwiększyć innowacyjność w danych przedsiębiorstwach, instytucjach i innych podmiotach, może wspierać również innowacyjność w środowisku społecznym. Pierwsze dwa etapy całego procesu są nastawione w znacznym stopniu na obserwację, wywiad, tak, aby poznać z czym dana grupa społeczeństwa ma problemy, bądź też jakie ma potrzeby. Pierwszym etapem DT jest empatia, czyli wejście w skórę użytkownika. Dzięki takiemu podejściu do całego projektu, zapominamy na chwilę o swoich przyzwyczajeniach, nawykach co pozwala na osiągnięcie rozwiązań, na które jeszcze nikt „nie wpadł”, bądź też takie, które będą zastępować już istniejące. Drugim etapem jest definicja, poprzez którą wszystkie zebrane informacje będą analizowane, dzięki czemu podejmowane kroki będą oparte o drugą osobę. Dzięki tym etapom nasze działania, realizowane projekty, tworzone produkty, nie są jedynie kolejnymi pustymi rozwiązaniami, które nic nowego nie wnoszą, nie rozwiązują problemów, tylko prowadzą do ich nawarstwiania. Rozwiązania z wykorzystaniem DT dają dużo więcej wartości dodanych dla odbiorcy przez co ich codzienność staje się dużo lepsza. Wszystkie takie działania pozwalają na to, aby to odbiorca (w tym przypadku społeczeństwo) sam decydował czego tak naprawdę potrzebuje.

Podejście do projektowania kolejnych rozwiązań z Design Thinking, przyczyni się do zwiększenia dobrych, innowacyjnych, a także pożądanych przez społeczeństwo produktów, usług. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu DT, nie będą kolejnym eksperymentem na społeczeństwie, tylko opartym na obserwacji i wywiadach – rozwiązaniem.

Category: Inne

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *