Piotr Gutowski

Specjalista z zakresu prawa, w tym w praw i obowiązków studenta, stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach studenckich, a także postępowań dyscyplinarnych w sprawach studenckich i nauczycieli akademickich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2018 roku aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W latach 2015-2016 członek Rady Wykonawczej, Przewodniczący Biura Prawnego Parlamentu Studentów RP oraz bliski współpracownik Rzecznika Praw Studenta, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członek Zespołu ds. analizy umów „student-uczelnia” w ramach projektu — Monitoringu przestrzegania prawa przez polskie szkoły wyższe oraz licznych gremiów i ciał kolegialnych zajmujących się sprawami jakości kształcenia, oraz prawami studentów.

Współzałożyciel Instytutu Rozwoju Kompetencji Społecznych promującego aktywność społeczną i kompetencje zawodowe oraz kształtująca postawę lidera wśród młodzieży i środowisku studenckim. Były pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.