NGOs i instytucje publiczne – najciekawsze innowacje społeczne ostatnich lat.

NGO’s to chyba jedno z najczęściej nadużywanych pojęć ostatnich lat. Cóż się pod nim kryje? NGOs to organizacje pozarządowe, które obok administracji publicznej I-ego sektora oraz obok organizacji typowo komercyjnych (II-gi sektor) tworzą III sektor, czyli ogół organizacji pozarządowych działających niekomercyjne dla społeczeństwa. Nie ma więc wątpliwości, że obok NGOsów instytucje publiczne to ciała, które podobnie jak te pierwsze powinny działać dla wspólnego dobra. Zadaniem III-go sektora w połączeniu z instytucjami publicznymi jest działanie dla wspólnego interesu danej społeczności. Przykładem takich działań może być staranie się stowarzyszenia emerytów   o postawienie ławeczki na osiedlu.  Niewątpliwe najważniejszą cechą ww. opisanych organizacji jest to, że jako ludzie działają dla ludzi, a nie dla zamierzonego celu społecznego bądź z pobudek materialnych – po prostu chcą lepszego jutra.  Właśnie dzięki bezinteresowności spora część rozwiązań wprowadzonych przez III sektor jest niezwykle ciekawa. Przedstawię pokrótce najciekawsze z nich:

  • Program Aconchego

Gdzie: Portugalia

Istota przedsięwzięcia:

Program działa w Portugalii i polega na kwaterowaniu studentów w mieszkaniach emerytów. Młodzi mogą dzięki temu łatwiej znaleźć mieszkanie, a seniorzy spędzać starsze lata swojego życia w otoczeniu młodych. Pomysł sam w sobie jest innowacyjny, bo łączy dwa odległe od siebie świata, dwie różne płaszczyzny potrzeb. Dzięki pośrednikowi, seniorzy oraz studenci są dobierani w optymalne pary. Program objął już ponad 150 osób. Projekt wprowadzano też w Lizbonie i w mieście Coimbra.

  • Program Samaritan Mobile Care Complex

Gdzie: Łotwa

Program polega na świadczeniu na terytorium Łotwy mobilnej opieki nad seniorami mieszkającymi na obszarach wiejskich mających utrudniony dostęp do publicznych instytucji. Program ma na celu poprawę jakości życia seniorów dzięki zaspokojeniu ich elementarnych potrzeb higienicznych, a także opiekę psychologiczną. W projekcie wykorzystuje się specjalne samochody wyposażone w zaplecze sanitarne. Program jest finansowany przez samorządy terytorialne, które chcą dobrej opieki dla seniorów na swoim terenie.

  • Apiform

Gdzie: Bośnia i Hercegowina

Projekt zakłada pomoc w rozwijaniu hobby związanym z pszczelarstwem osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Innowacja polega na specjalnej konstrukcji ula pozwalającej na prace pszczelarskie z poziomu wózka inwalidzkiego. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością mogą bez najmniejszego problemu zajmować się pszczołami co w przypadku tradycyjnych uli byłoby niemożliwe, gdyż ich konstrukcja wymaga pozycji stojącej.

  • Stolik pamięci

Gdzie: Holandia

Stolik pamięci to interaktywne urządzanie pozwalające w przystępny sposób przekazać seniorom zasoby z zakresu kultury i wiedzy. Urządzenie posiada kilka ekranów, qbdo jego pamięci dodane jest wiele materiałów wideo, audio, a także artykułów naukowych. Materiały można uzupełniać, a także komentować. Stoliki pamięci zainstalowano w miejscach pobytu osób starszych tj. świetlice, domy seniora czy ośrodki lokalnej kultury. Korzystając ze stolików pamięci osoby starsze stymulują swoją pamięć jednocześnie poszerzając wiedzę.

Category: InneInnowacjePrzemyślenia

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *