Maciej Kochański

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego, asystent Rektora Uniwersytetu Opolskiego oraz pełnomocnik ds. studenckich, trener, nauczyciel i zapalony społecznik. Członek rady fundacji Instytutu Rozwoju Kompetencji Społecznych. W latach 2015-2016 członek Rady Wykonawczej oraz Rzecznik Prasowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Od najmłodszych lat aktywnie wspierał wiele instytucji pozarządowych zbierając doświadczenia w zarządzaniu organizacjami non profit. Jego obszarami zainteresowań są głownie te związane z komunikacją, PR, zarządzaniem zespołem zadaniowym oraz tworzenie i wykorzystanie zespołów kreatywnych. Praktyk, szukający oparcia swoich tez w bibliotece.