Karol Fill

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Od pierwszych dni na studiach bardzo zaangażowany w działalność Samorządu Studenckiego, którego w latach 2014-2016 był przewodniczącym. Kilkuletnie doświadczenie w Samorządzie Studenckim pozwoliło mu zdobyć zaufanie Forum Uczelni Technicznych, któremu przewodniczył w 2016 roku. Tematem organizacji imprez masowych zajmuje się od pierwszego roku na studiach. Początkowo organizator, następnie dwukrotnie Vice-Koordynator a od 2015 roku Koordynator Rzeszowskich Juwenaliów. Inicjator powstania rekomendacji dla szkół wyższych w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej lub niemasowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, organizowanej przez uczelnię wyższą, Samorząd Studentów, koło naukowe lub inną organizację studencką. Uzyskał tytuł magistra inżyniera broniąc pracy na temat: „Wykorzystania wybranych metod do badania jakości logistycznej obsługi imprezy masowej na przykładzie Rzeszowskich Juwenaliów”.