DTWORKSPACE.

DTworkspace. stanowi interdyscyplinarny zespół, który powstał 3 lata temu na Politechnice Częstochowskiej. W 2014 roku rozpoczęliśmy działalność akademicką poprzez założenie Studenckiego Koła Naukowego Design Thinking Space. W ramach działalności zrealizowaliśmy kilka dużych projektów a podczas warsztatów przeszkoliliśmy ponad 500 osób w tym, studentów, pracowników, władze Uczelni oraz partnerów biznesowych z lokalnego otoczenia środowiska akademickiego. Po dwóch latach działań odbyliśmy kurs, podczas którego strukturyzowaliśmy wiedzę oraz zdobyte doświadczenie, wynikiem czego było uzyskanie statusu moderatora procesów Design Thinking – potwierdzonego certyfikatem. W swojej działalności możemy pochwalić się osiągnięciem statusu Najlepszej Organizacji Akademickiej w Polsce. Zajmujemy się Design Thinking w ujęciu szkoleniowym jak i projektowym, pomagając firmom oraz instytucjom rozwiązywać problemy zarówno te techniczne, instytucjonalne, organizacyjne oraz społeczne. Dodatkowo współpracujemy z najlepszymi ekspertami w kraju posiadającymi doświadczenie w takich instytucjach jak:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Sejmowa Stała Podkomisja ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Narodowy Centrum Nauki,
 • Naczelna Organizacja Techniczna,
 • Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polska Komisja Akredytacyjna,
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Forum Uczelni Technicznych,
 • Forum Uniwersytetów Polskich
 • Politechnika Częstochowska,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie.

Nasi Eksperci prowadzą kompleksowe szkolenia z zakresu szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego, bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony patentowej  oraz komercjalizacji badań naukowych, pozyskiwania środków na badania naukowe, prezentacji, wystąpień publicznych negocjacji czy budowania własnej marki.