DTschool.

Szkolenia DTschool. ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji twardych takich jak: zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie swojej wiedzy specjalistycznej oraz kwalifikacji z wybranych obszarów w tym: PR, zarządzanie projektami, komercjalizacja wyników badań i ochrona patentowa, prawo i szkolnictwo wyższe i inne. Połączenie kompetencji miękkich z wiedzą specjalistyczną pozwala na tworzenie produktów i usług innowacyjnych nacechowanych na odbiorcę końcowego. Dzięki wykorzystaniu metody Design Thinking i jej narzędzi jesteśmy w stanie w sposób efektywny, niekonwencjonalny i ciekawy przekazywać potrzebną wiedzę i umiejętności. Większość szkoleń będzie prowadzona w formie warsztatowej. Daje to możliwość praktycznego zdobywania wiedzy co jest najefektywniejszą metodą zdobywania wiedzy.

SZKOLENIA Z KOMPETENCJI MIĘKKICH (DTmethodology)

Zestaw bloków tematycznych odpowiadających na codzienne problemy/potrzeby związane z danym zagadnieniem. Dzięki wykorzystaniu metody Design Thinking poznajemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Chcesz dowiedzieć się więcej napisz.

Dla Kogo?

 • Firm,
 • Edukacji,
 • Instytucji i NGO`s,
 • Dla Ciebie!

Grupy szkoleniowe: 12 – 16 osób.

Jeżeli masz pytania – pisz lub dzwoń! :-)

Karol Dobrakowski

tel.795 641 698  dobrakowski@dtworkspace.pl

 

SZKOLENIA Z KOMPETENCJI TWARDYCH  (DTknowledge)

Zestaw bloków tematycznych, podnoszących umiejętności twarde oraz odpowiadających na codzienne problemy/potrzeby związane z danym zagadnieniem.

Dla Kogo?

 • Firm,
 • Edukacji,
 • Instytucji i NGO`s,
 • Dla Ciebie!

Grupy szkoleniowe: 10 – 14 osób.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chętnie pomogę :-)

Andrzej Maruszczyk

tel. 796 092 479 maruszczyk@dtworkspace.pl

 

TEMATY SZKOLEŃ CAŁODNIOWYCH:

 1. Design Thinking w PR.
 2. Design Thinking – jak powstają innowacje?
 3. Praca w zespole – jak pracować w zespole?
 4. Prezentacja – jak prezentować, żeby przyciągnąć uwagę?
 5. Kreatywność – jak pobudzić w sobie kreatywne myślenie?
 6. Kompetencje miękkie – jak się łatwiej komunikować?
 7. Umiejętności prezentacji oraz autoprezentacji – jak zrobić dobre wrażenie?

TEMATY SZKOLEŃ 3-GODZINNYCH:

 1. Empatia – jak ważna jest w procesie projektowania?
 2. Definicja – jak dotrzeć do problemu/potrzeby?
 3. Generowanie Pomysłów – jak generować dużą liczbę pomysłów?
 4. Prototypowanie – jak szybko, tanio i  niechlujnie prototypować?

TEMATY SZKOLEŃ PRELEGENTÓW:

 1. Zarządzanie projektami – jak kierować aby dobrze zarządzać?
 2. Wystąpienia publiczne – jak przyciągnąć uwagę?
 3. Wystąpienia zawodowe – jak prezentować w kręgu zawodowym?
 4. Ustawa 2.0 – nowe otwarcie szkolnictwa wyższego w Polsce.
 5. Finansowanie szkolnictwa wyższego według nowej koncepcji modelu uczelni.
 6. Skuteczny PR szkoły wyższej.
 7. Skuteczny Rzecznik Prasowy Uczelni.
 8. Nowoczesne koncepcje budowania programów studiów.
 9. Proces patentowy.
 10. Komercjalizacja wyników badań naukowych – od pomysłu do wdrożenia.
 11. Organizacja imprez masowych.
 12. Teleinformatyczne pozyskiwanie nowych klientów.
 13. Otwarcie programów nauczania czyli nauczania zorientowane na studenta – szanse i zagrożenia.
 14. Zamówienia publiczne w szkolnictwie wyższym.